Tanfolyamok

A honlap tartalmának felhasználhatóságáról és a használat feltételei:

A jelen honlapot - www.praktikak.hu - (Továbbiakban: " Honlap ") látogató felhasználók a Honlapot saját felelosségükre használják. A Honlap látogatásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket, amelyeket a Interlicit Bt., a Porntál.hu üzemeltetoje bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni.
 

Információk:

A Interlicit Bt., a Praktikak.hu üzemeltetoje által publikált vagy az oldalon elhelyezett minden szöveges és képi, filmes anyag felhasználása csak a Interlicit Bt., a Praktikak.hu üzemeltetoje írásos engedélye alapján történhet.
A Interlicit Bt., a Praktikak.hu üzemeltetoje minden ésszeru erofeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon közölt információk naprakészek, valóságnak megfeleloek és pontosak legyenek. Annak ellenére, hogy a Honlap oldalai hozzáférhetoek bármely ország felhasználói számára, a közölt információk kizárólag Magyarország területén érvényesek.
 

Védjegyek, domain nevek

A bejegyzett védjegyek, márkanevek és domain nevek minden esetben az azokat bejegyzo cégek kizárólagos tulajdonát képezik. A Interlicit Bt., a Praktikak.hu üzemeltetoje által bejegyzett védjegyeket, márkaneveket és domain neveket a Interlicit Bt., a Praktikak.hu üzemeltetoje írásos engedélye nélkül senki sem jogosult üzleti céllal használni, illetve mindenki köteles tartózkodni a Interlicit Bt., a Praktikak.hu üzemeltetoje jó hírnevének megsértésétol.
 

Szerzoi jog és az információk tulajdonjoga

A Honlappal kapcsolatos minden szerzoi jog a Interlicit Bt., a Praktikak.hu üzemeltetojét és annak szerzodött partnereit illeti. A Interlicit Bt., a Praktikak.hu üzemeltetoje a Honlapon megjelent információkkal kapcsolatos minden további jogát fenntartja.
 

Hivatkozások, linkek

Ha Ön a Honlap elhagyásával más internetes honlapra lép át, ezen oldalakon a jelen feltételektol eltéro feltételek érvényesek, továbbá ezen más honlapokon közölt információk helyességéért az Interlicit Bt., a Praktikak.hu üzemeltetoje abban az esetben sem vállal felelosséget, ha a Honlapon található hivatkozással jutott oda.
 

A Praktikak.hu adatvédelmi elvei

Az Interlicit Bt., a Praktikak.hu üzemeltetoje minden esetben tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fuzodo alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

 

A regisztráció:

A Honlapon történo regisztráció önkéntes adatszolgáltatás alapján történik. A megadott személyes adatok regisztrációja számítógépes adatnyilvántartó rendszerben történik, mely nem nyilvános, és melyet az Interlicit Bt., a Praktikak.hu üzemeltetoje a hatályos Magyar Jogszabályoknak megfeleloen kezel. Az Interlicit Bt., a Praktikak.hu üzemeltetoje fenntartja magának a jogot, hogy felszólítás, elozetes értesítés nélkül bármilyen regisztrációt azonnal töröljön, amennyiben az ellentétes e jognyilatkozattal vagy annak szemléletével, célkituzéseivel.
 

Felhasználók regisztrációja

A regisztráció során a Felhasználó (Az oldalt látogató természetes vagy jogi személy) nyilatkozhat arról, hogy kíván e feliratkozni a rendszeresen kiküldendo elektronikus hírlevelünkre. Amennyiben nyilatkozik arról, hogy jelen szolgáltatásunkat igényli, az Interlicit Bt., a Prakrikak.hu üzemeltetoje a Felhasználó által önként megadott e-mail címére rendszeres elektronikus hírlevelet küld. Elektronikus hírlevél szolgáltatásunkról a Felhasználó bármikor leiratkozhat. A leiratkozás megtörténhet a hírlevélben megjelölt e-mail címen.
 

Az Interlicit Bt., titoktartási kötelezettsége:

Az Interlicit Bt., a tudomására jutott személyes adatokat köteles bizalmasan kezelni, azok megismerését az érintett elozetes hozzájárulása nélkül más személy számára nem teheti lehetové, illetve azokat nem hozhatja nyilvánosságra. A titoktartási kötelezettség a szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a szolgáltatóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelosséggel tartozik.
 

Moderálási alapelvek

A www.praktikak.hu fóruma moderált, azt bárki használhatja, aki a moderálás alapelveit elfogadja. A moderálási alapelveknek megfelelo véleményeket változtatás nélkül közöljük, tartalmukért a felhasználók saját maguk viselnek felelosséget, a moderátor nem vizsgálhatja annak igazságtartalmát, hanem azt, hogy megjelentetése megfelel-e a moderálási elveknek; A fórum üzemeltetoje törekszik arra, hogy azon - kultúrált légkörben - minél több fórumozó elmondhassa véleményét, és a vitaközösséget minél kevesebben hagyják el. A mellékelt jogszabályok betartása mindenkire nézve kötelezo.
 

Moderálási szabályok

A fórumot a nem regisztrált hozzászólók csak olvashatják;
Az Interlicit Bt., a Praktikak.hu üzemeltetoje törölhet, áthelyezhet egy vagy több hozzászólást és az arra érkezo válaszokat, ha az:

 • sérto, személyeskedo hangnemu;
 • közszereplot nem közszereplése miatt minosít;
 • közszereplo magánéletével foglalkozik;
 • alpári, trágár szavakat tartalmaz;
 • a kultúrált, folyamatos társalgást feltunoen és szándékosan akadályozza, vagy zavarja;
 • a moderálásról, illetve a moderátorról szól a nem ilyen célra nyitott topicokban;

Az alábbi esetekben a moderáció felszólítás nélküli, a moderátornak további magyarázat nélkül jogában áll az alábbi esetek bármelyikében a hozzászólásokat, témákat törölni, a belépo jogosultságát idoszakosan vagy végleg megvonni:

 • Szándékos rombolás. Technikai rombolás: JAVA, nagyméretu képek, szövegfájlok felmásolása, a letöltés bármilyen módon való lassítása. Törlést von maga után bárminemu olyan muvelet, mely a téma eredeti funkcióját megváltoztatja, automatikus letöltést, automatikus linket, egyebeket tartalmaz, vagy bármilyen módon veszélyezteti a rendszer megfelelo muködését;
 • Mások szólásszabadságának csorbítására alkalmas hozzászólások, törvénybe ütközo megnyilvánulások, fenyegetés, személyeskedés, rágalmazás, emberi méltóság és jó hírnév megsértése, a vitapartner lejáratása, szidalmazása, minosíthetetlen hangnem;
 • A moderátor által törölt hozzászólás visszamásolása;
 • Tilos bárki bármely valós, személyes adatának (pl. név, munkahely, beosztás, lakhely, stb) engedély nélküli közzététele;
 • Tilos közéleti szereplok nevének megtéveszto használata, a bejelentkezéskor felhasználói névként történo megadása;
 • illetve minden, a Magyar Köztársaság Alkotmányával ellentétes megnyilvánulás, valamint az ilyen témájú web-oldalakra mutató linkek.

Törvényi háttér:

(a Btk.1978. évi IV. tv. alapján)

 • aki valakirol más elott a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ - minosített eset a nagy nyilvánosság elotti tett;
 • Becsületsértés (180§):
 • az elozoeken túl a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdeku tevékenységével összefüggésben a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy ilyen jellegu cselekményt követ el;
 • aki nagy nyilvánosság elott a magyar nemzet, valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport vagy a lakosság egyes csoportjai ellen gyulöletre uszít, buntett miatt három évig terjedo szabadságvesztéssel büntetendo;
 • Nemzeti jelkép megsértése (269/A§):
 • aki nagy nyilvánosság elott olyan valótlan tényt, vagy való tényt olyan módon elferdítve állít, vagy híresztel, amely alkalmas a köznyugalom megzavarására;

A személyhez fuzodo jogok sérelme a Ptk. alapján:

 • 75.§: a személyhez fuzodo jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. E jogok a törvény védelme alatt állnak, a védelem a jogi személyeket is megilleti;
 • 76.§: a személyhez fuzodo jogok sérelmét jelenti a magánszemélyek bármilyen hátrányos megkülönböztetése nemük, fajuk, nemzetiségük vagy felekezetük szerint; valamint a becsület és a jó hírnév megsértése.

Jó hírnév sérelme:

 • ha valaki más személyre vonatkozó, azt sérto valótlan tényt állít, híresztel, vagy tényt hamis színben tuntet fel;
 • Más képmásával vagy hangfelvételével kapcsolatos minden visszaélés a személyhez fuzodo jogok sérelmét jelenti.